Klinisch bewijs

Klinische validatie van de NightWatch

De NightWatch gebruikt een unieke combinatie van hartslag- en bewegingsmonitoring, waarbij het apparaat met een hoge mate van nauwkeurigheid bewegingspatronen en veranderingen in hartslag herkent. Een slim algoritme herkent of deze signalen duiden op een epilepsieaanval waar mogelijk medische interventie nodig is.

Een grote studie bij epilepsie instituten SEIN en Kempenhaeghe waaraan een grote groep patiënten duizenden nachten heeft deelgenomen, heeft aangetoond dat de NightWatch 96% van de meest gevaarlijke aanvallen detecteert en hulpverleners daarbij op tijd alarmeert. Dat is veel beter dan alternatieve producten die hiervoor op dit moment op de markt zijn. Deze study is gepubliceerd in het vakblad Neurology. ​​​​

Het onderzoek met de NightWatch gaat nog steeds door. Op dit moment loopt een grote studie naar de impact van de NightWatch op de levenskwaliteit van families waar epilepsie voorkomt in de thuissituatie. De eerste veelbelovende resultaten zijn gepresenteerd op het Second International Congress on Mobile Health Devices and Seizure Detection in Epilepsy Lausanne on September 6-7 2019.  Daarnaast worden in diverse Europese klinieken worden momenteel field trials uitgevoerd met de NIghtWatch.

De effectiviteit en nut van aanvalsdetectie

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar betrouwbare methoden en nieuwe technieken om gevaarlijke epilepsie aanvallen vroegtijdig te detecteren. Dit omdat de zorg voor mensen met epilepsie een belangrijk aandachtspunt blijft.  De belangrijks drijfveer is de angst dat een persoon s’nachts een zware epilepsie aanval krijgt zonder dat wordt opgemerkt en dat deze persoon hieraan onverwacht overlijdt (SUDEP).

 

Recente wetenschappelijke publicaties bevestigen dat SUDEP ondanks een relatief lage incidentie een zeer reel risico vormt voor mensen met ernstige epilepsie.

Zo bleek dat het gemiddelde SUDEP-risico voor iemand met epilepsie 3,5 op de 1.000 jaar. Ter vergelijking, dat is 100x zo hoog als het gemiddelde risico om (in Nederland) aan een verkeersongeval te overlijden.

 

Ook wordt bevestigd dat aanvalsdetectie effectief bijdraagt aan vermindering van SUDEP.  Marije van der Lende et al. laten zien dat instellingen met redelijke bewaking 3x minder SUDEP gevallen hebben dan instellingen zonder bewaking. Olafur Sveinsson et al. laten zien dat bij patiënten die niet bewaakt worden de kans op SUDEP 69x verhoogd wordt. 

Relevant publications:

Marije van der Lende et al. Nocturnal supervision and SUDEP risk at

different epilepsy care settings, Neurology® 2018;91:e1508-e1518. doi:10.1212/WNL.0000000000006356

 

Olafur Sveinsson et al. Clinical risk factors in SUDEP

A nationwide population-based case-control study, Neurology® 2020;94:e419-e429. doi:10.1212/WNL.0000000000008741

Een unieke samenwerking tussen wetenschap, praktijk en industrie

 

Het Tele-epilepsie consortium is een unieke Nederlandse samenwerking van de Nederlandse epilepsieklinieken, het epilepsiefonds, de technische universiteit van Eindhoven.  Dit consortium van wetenschap, praktijk en industrie brengt alle benodigde disciplines bij elkaar om effectieve oplossingen te realiseren voor één van de belangrijkste uitdagingen van de epilepsiezorg:

Hoe zorgen we voor een veilige nachtrust voor mensen met ernstige epilepsie zonder te grote druk op verzorgers en met minimaal verlies van privacy en kwaliteit van leven?

De NightWatch is één van de belangrijke resultaten van deze samenwerking, en het bedrijf LivAssured BV is als spin-off opgericht om de NightWatch naar de markt te brengen.

De betrokken neurologen en wetenschappers uit het consortium blijven continu bezig om de behandeling en veiligheid van mensen met epilepsie te verbeteren. De wetenschappelijke resultaten de praktijkervaring bij de behandeling en begeleiding worden gebruikt om de NightWatch steeds verder te verbeteren. 

Relevant publications:

Hier div publicaties opnemen van neurologen uit het consortium

Productinformatie

Ondersteuning

Wie zijn wij

Contact

LivAssured B.V.

Schipholweg 103

2316 XC Leiden

Nederland

Tel. +31 (0)85 0601252

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

Copyright 2020 LivAssured B.V. Alle rechten voorbehouden.